Advokatbyrån är inriktad, och erbjuder biträde, inom följande verksamhetsområden

Brottmål

- Försvararuppdrag

- Målsägande

 

Civilrätt

- köp- och avtalsrättsliga frågor

- konsumenträttsliga frågor

 

Fastighetsrätt

- Fel i fastighet

- Hyrestvister

 

Familjerätt

- Frågor i samband med äktenskapsskillnad

- Vårdnads- och umgängesfrågor

 

 

Förvaltningsrätt

- Biträde vid tvångsvård

- (LVU; LVM; LPT och LRV)

 

Skadeståndsrätt

- Person- och egendomsskador

- Personskadereglering till följd av trafikolycka

- Ansvarsskador

 

Utlänningsrätt

- Uppehålls-och arbetstillstånd

- Avvisning och utvisning

- Medborgarskapsfrågor

 

 

Läs om kostnader här

 

 

 

Postadress: Fyrtornsgatan 2

722 10 Västerås

Telefon: 021-338 03 30

Telefax: 021-338 03 34

Orgnr: 556770-2633

PlusGiro: 49 37 68-6

Bankgiro: 353-6224

Innehar F-skattsedel