Civilmål

Privatpersoner

De flesta privatpersoner innehar en hemförsäkring. I denna finns ett rättsskyddsmoment som innebär – under förutsättning att försäkringsbolagets villkor är uppfyllda – att försäkringsbolaget betalar för advokatkostnaden förutom en självrisk som hos de flesta bolagen uppgår till 20 % av den totala kostnaden. Rättsskydds- försäkringen, som dock har ett ”maxtak” som varierar något från bolag till bolag, betalar även motpartens kostnader om man inte slagit i ”maxtaket”. Rättsskyddsmoment finns även i de olika fordonsförsäkringarna.

Om man inte innehar en hemförsäkring, och har en godtagbar anledning till detta eller inte omfattas av en sådan, kan advokaten ansöka om allmän rättshjälp..Den egna kostnaden (rättshjälpsavgiften) är beroende av inkomst och försörjningsbörda för barn under 18 år samt övriga förmögenhetsförhållanden. Den allmänna rättshjälpen täcker inte eventuell skyldighet att ersätta motparten dennes kostnader.

 

Företag

Även de flesta företag har ett rättsskyddsmoment i sin företagsförsäkring som gäller under liknande förutsättningar som för privatpersoner, d v s att försäkringsbolagens övriga villkor skall vara uppfyllda. Den egna självriskkostna är dock hos de flesta försäkringsbolagen knuten till prisbasbeloppet. Under vissa förutsättningar kan även den som driver näringsverksamhet beviljas allmän rättshjälp.

 

Brottmål

Försvarare

Om advokaten blir förordnad till offentlig försvarare för någon, får advokaten betalt av staten för det arbete som har utförts. Beroende på inkomst och försörjningsbörda kan klienten vid fällande dom komma att bli ålagd av domstolen att betala tillbaks hela, eller del av, denna kostnad till staten.

 

Målsägandebiträde

Målsägandebiträdet erhåller uppdraget från domstolen och får även betalt för sitt arbete av staten. Klienten (målsäganden) behöver inte betala tillbaks något av denna kostnad

 

Offentligt biträde

Den som får ett uppdrag som offentligt biträde (LVU, LVM, LPT och LRV samt utlänningsärenden) får betalt av staten och klienten behöver inte betala något alls

 

 

 

 

 

 

Postadress: Fyrtornsgatan 2

722 10 Västerås

Telefon: 021-338 03 30

Telefax: 021-338 03 34

Orgnr: 556770-2633

PlusGiro: 49 37 68-6

Bankgiro: 353-6224

Innehar F-skattsedel